การสอบ Final Test ในระบบ English Discoveries สำหรับบุคลากร

ประชาสัมพันธ์ สำหรับบุคลากร เกี่ยวกับ การสอบ Final Test ในระบบ English Discoveries

ท่านสามารถเข้าสอบ Final Tests ได้ตั้งแต่ วันที่ 1- 7 สิงหาคม 2565

ผ่านทางเว็บไซต์เรียน/สอบ : https://ed.engdis.com/skru

Username & Password สามารถตรวจสอบได้จากลิงก์นี้เลย : https://bit.ly/3wRd5RU

วิธีการเข้าสอบ : https://youtu.be/URVDLR7G1-c