สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการโปรแกรม CopyLeaks สำหรับอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Checker interface)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการโปรแกรม CopyLeaks สำหรับอาจารย์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Checker interface)

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://copyleaks.com/

อาจารย์ท่านใดต้องการใช้งานโปรแกรม CopyLeaks แบบไม่จำกัดจำนวนหน้า สามารถติดต่อได้ทางเพจ ARIT OF SKRU โดย แจ้งชื่อ, คณะ, และอีเมลมหาวิทยาลัย

สามารถดูวิธีการใช้งานโปรแกรม โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL ด้านล่าง

- การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน --> drive.google.com/file/d/1d6GkuMGe6Te8X49V3KCvrcPuWpbpjZwX/view?usp=sharing

- คู่มือการใช้งาน --> https://drive.google.com/file/d/19-LkC_f0b7hYa2WegPVeao2FVRyn8Fwi/view?fbclid=IwAR2gA0CaZF__e8FOQJyYQpnnRtgLImJNb1vU8eytrY54brAo2gIHdFFs-QE

- การตั้งค่า Profile การตรวจสอบ --> drive.google.com/file/d/178OGCzkg3FpfkbyT-PUhfwQuptPRS0hj/view?usp=sharing

- การอ่านค่าผลลัพธ์การตรวจสอบ --> drive.google.com/file/d/1XWHsfjUPKEqqhS86rOtYZyr8ylO34Dm-/view?usp=sharing