ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) ภาษาต่างประเทศ จากบริษัท EBSCO และบริษัท Gale ได้ทาง https://arit.skru.ac.th/lib/ebscogale2022 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม นี้