สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่

- Gale OneFile : Leadership and Management --> http://link.gale.com/apps/PPRF?u=thskru
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านความเป็นผู้นำและการจัดการ สามารถค้นหาเนื้อหาวารสารที่เชื่อถือได้ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น พลวัตขององค์กร, การเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่, และอื่นๆ เนื้อหาภายในมีการอัพเดตทุกวัน

- Gale OneFile : Science --> http://link.gale.com/apps/PPGS?u=thskru
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด ในหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาที่ได้รับการอัพเดตใหม่ทุกวัน

- Gale OneFile : World History --> https://link.gale.com/apps/PPWH?u=thskru
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านประวัติศาสตร์โลก สามารถเข้าถึงการรายงานข่าวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลก และงานวิชาการที่จัดตั้งขึ้นในภาคสนามอย่างรอบด้าน

- National Geographic Virtual Library --> https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thskru