ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.

รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คลิกลงทะเบียน --> https://bit.ly/ARITOFSKRU02022023