ห้องสมุดขอแนะนำ มุมหนังสือใหม่ ปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

ห้องสมุดขอแนะนำ "มุมหนังสือใหม่ ปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน" เพื่อให้การค้นหา สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น หนังสือครบทุกหมวด อัปเดตหนังสือใหม่ตลอดเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 1735

หรือติดต่อผ่านช่องทางเพจ ARIT OF SKRU