ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จาก Openserve

ขอเชิญคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จาก Openserve

สามารถคัดเลือกได้ที่ --> https://arit.skru.ac.th/lib/openserve2022/