โครงการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Contest) ในหัวข้อ The Role of Soft Skill for Your Future Career

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech Contest) ในหัวข้อ The Role of Soft Skill for Your Future Career

ซึ่งจะมีการจัดแข่งขันในวันที่ 16 กัมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา เวลา 13.15 - 16.00 น.

รับสมัครผู้ที่สนใจตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/V33UH2JUEJwWrAxA7

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันและเกณฑ์พิจารณา https://citly.me/LQUPq