การจัดทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skill สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการจัดทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skill สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาสอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 - 10 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 23:00 น.

ทดสอบด้วยระบบออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://shorturl.asia/Ki14Z

ล็อกอินเข้าระบบทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ ให้นักศึกษาทดสอบให้เสร็จสิ้นตามวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น

หมายเหตุ: หากมีปัญหาลืมรหัสผ่านเข้า E-Mail SKRU ไม่ได้ ให้นักศึกษาแจ้งผู้ดูแลระบบผ่านเพจเฟสบุค ชื่อ ARIT OF SKRU
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่อาคาร 59 ชั้น 2 เลขห้อง 200