ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่มีใจรักในเสียงเพลง ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดร้องเพลงสากล (ภาษาอังกฤษ) ในกิจกรรม Singing Contest

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ที่มีใจรักในเสียงเพลง ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดร้องเพลงสากล (ภาษาอังกฤษ) ในกิจกรรม Singing Contest ผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- และรางวัลชมเชย 2 รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและวิดีโอผลงาน (รูปแบบไฟล์ mp.4 ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
ได้ที่ https://forms.gle/EXxMiKvom2RCTjtv6
*หมายเหตุ ใช้ Email มหาวิทยาลัย @parichat.skru.ac.th ในการเข้าไปกรอกใบสมัคร*

กติกาและเงื่อนไขในการส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด
1. ผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยว ขับร้องเพลงสากล (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 บทเพลง
2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด มีความยาวไม่เกิน 5 นาที
3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักศีลธรรมอันดีงาม และไม่นำไปสู่ความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ
4. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
1. คุณภาพเสียงร้องดี มีความไพเราะ
2. ร้องถูกต้องตามจังหวะ ทำนองเพลง
3. ร้องถูกต้องตามเนื้อร้อง มีความชัดเจน ถูกต้องตามอักขระ
4. บุคลิก ท่าทาง และการแสดงออกเหมาะสม

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2565
และในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จะมีการประกาศผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 5 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษา