ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest Dissertations & Theses Global


รวบรวมวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศฉบับเต็ม 
ข้อมูลตั้งแต่ปีพ. ศ. 2404 จนถึงปัจจุบัน
ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF
เข้าใช้งานได้ที่ >>>  https://search.proquest.com/pqdtglobal/index
คู่มือการใช้งาน  >>> http://shorturl.skru.ac.th/yourls/vq
-----------------------------------------------------------------------
***ใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ติดตั้ง VPN 
คู่มือการติดตั้ง http://shorturl.skru.ac.th/yourls/vw