คู่มือการใช้งาน ALIST OPAC Application

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ ALIST OPAC Application สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ, จอง, ยืมต่อหนังสือ, ตรวจสอบค่าปรับ, เช็ควันกำหนดคืน ผ่านแอปพลิเคชั่นได้

คู่มือการใช้งาน
- ขั้นตอนการใช้งาน OPAC Application สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ระบบ Android เพื่อค้นหาหนังสือ จอง หรือยืมต่อ --> คลิกที่นี่

- คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC สำหรับ Android --> คลิกที่นี่

- คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC สำหรับ iOS --> คลิกที่นี่