บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Health Policy Reference Center

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Health Policy Reference Center ซึ่งเป็นฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของนโยบายสุขภาพและประเด็นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการวิจัยในระบบบริการสุขภาพที่หลากหลาย โดยนำเสนอบทความจากสิ่งพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หลายร้อยรายการ รวมถึงวารสารวิชาการชั้นนำของอุตสาหกรรม เอกสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และแหล่งข้อมูลที่มีค่าอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บันทึกนับแสนรายการพร้อมหัวข้อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

สามารถใช้บริการได้ที่ --> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid,sso&custid=ns016754&group=main&profile=ehost&defaultdb=her