บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา โดยอีเมลนักศึกษาจะเป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วย @parichat.skru.ac.th
ส่วนรหัสผ่านจะเป็น หมายเลขบัตรประชาชน
นักศึกษาสามารถใช้งานอีเมล และบริการต่างๆ ของ Google ได้ฟรี เช่น Gmail, ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Classroom, ฯลฯ
สามารถใช้งานได้ที่ https://www.google.com
***นักศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive ได้คนละ 10 GB***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจ ARIT OF SKRU