นักศึกษารหัส 63 และ 656 สามารถสอบ Post Test ได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษารหัส 63 และ 656

ประกาศแจ้งสอบหลังเรียน (Post Test) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR

สามารถสอบ Post Test ได้ตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2566

*หมดเขตสอบวันที่ 20 สิงหาคม 66 เวลา 23:59 น.*

เว็บไซต์ที่เข้าสอบ/เรียน : https://engdis.skru.ac.th/

Username: รหัสนักศึกษา

Password: รหัสเข้าระบบดูเกรด

สามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/Uh_azOtQutw

อย่าลืมตรวจสอบการเข้าเรียน (หลักสูตร SKRU TOEIC)

หากเข้าเรียนครบตามเกณฑ์การเรียนรู้จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 2 ชั่วโมง