ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อ่าน e-Magazine

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อ่าน e-Magazine ฉบับภาษาอังกฤษ 2 รายชื่อ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

1. Enterpreneurs Start Ups , Publisher : Entrepreneur.com, Inc. >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20H6HO&type=0&site=eon-live

2. TechLife News , Publisher : AppleMagazine >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20HC2F&type=0&site=eon-live