ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 63 ทุกคณะ และ รหัส 656 (เฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาต่อเนื่อง 2 ปี) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 63 ทุกคณะ และ รหัส 656 (เฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาต่อเนื่อง 2 ปี) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ