ประกาศแจ้งสอบหลังเรียน English Discoveries (Post Test) สำหรับบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์ถึง บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน
ประกาศแจ้งสอบหลังเรียน English Discoveries (Post Test)
ท่านสามารถเข้าสอบ Post Test ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2566 

(หมดเขตสอบวันที่ 31 สิงหาคม 66 เวลา 23:59 น.)

สำหรับบุคลากร
เว็บไซต์ที่เข้าสอบ/เรียน: https://ed.engdis.com/skru
Username: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน
Password: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เว็บไซต์ที่เข้าสอบ/เรียน: https://engdis.skru.ac.th/
Username: รหัสนักศึกษา
Password: รหัสเข้าระบบดูเกรด

ท่านสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/Uh_azOtQutw