บริการมัลติมีเดีย ที่ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการมัลติมีเดีย ที่ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารห้องสมุด)

ให้บริการ ภาพยนตร์, เพลง, สารคดี, ดนตรี, กีฬา, สื่อประเภทต่างๆ เช่น NETFLIX, Youtube, Video on  Demand เป็นต้น

*** หากต้องการรับชม NETFLIX กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***