ขยายเวลาสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษ (Post Test) สำหรับุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอประกาศขยายเวลาสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษ (Post Test) สำหรับุคลากร

ท่านสามารถเข้าสอบ Post Test ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566

(หมดเขตสอบวันที่ 13 ตุลาคม 66 เวลา 23:59 น.)

เว็บไซต์ที่เข้าสอบ/เรียน: ed.engdis.com/skru

Username: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน

Password: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน

ท่านสามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/Uh_azOtQutw