สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการระบบ OpenAthens ซึ่งเป็นระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (โดยไม่ต้องต่อ VPN)

ขั้นตอนการใช้งาน

- คลิกปุ่ม OpenAthens ที่ฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งาน -> เลือกเมนู sign in หรือ institutional login -> เลือก Songkhla Rajabhat University -> แล้ว login ด้วย Username และ Password ที่เข้าอีเมลของมหาวิทยาลัย