ขยายระยะเวลาสอบหลังเรียน (Post Test) ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศแจ้งขยายระยะเวลาสอบหลังเรียน (Post Test) สำหรับบุคลากร
สามารถสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2566
**หมดเขตสอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 66 เวลา 23:59 น.**

เว็บไซต์ที่เข้าสอบ/เรียน : ed.engdis.com/skru
Username: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน
Password: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน
สามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/Uh_azOtQutw