บริการ English and Indonesian Clinic สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจต้องการพัฒนาทักษะ หรือคำปรึกษาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและอินโดนีเซีย)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการ English and Indonesian Clinic สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจต้องการพัฒนาทักษะ หรือคำปรึกษาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและอินโดนีเซีย)

ซึ่งให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ชาวต่างชาติประจำศูนย์ภาษาทั้ง 3 ท่าน อาจารย์ Gary Linton อาจารย์ Robert Steven Judge และอาจารย์ Tatik Ekawati ที่จะมาให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การสนทนาแบบกลุ่ม หรือ การเล่นเกม (ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาแบบกลุ่ม หรือ การเล่นเกม ต้องลงทะเบียนจองก่อนล่วงหน้า โดยสามารถลงทะเบียนจองผ่านลิงก์ https://cc.skru.ac.th/trainpro/?z=regis&d=3
 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1 และ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 59)
 

*ภาคเรียนที่ 2/2566 คลินิกเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12  ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567