English Discoveries

English Discoveries (ED) เป็นอีเลิร์นนิ่งเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัย การันตีจากผู้เรียนกว่า 500,000 คน ทั่วประเทศไทย เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งไวยากรณ์ และคำศัพท์ หลักสูตรที่ออกแบบโดยองค์กรผู้สร้างข้อสอบ TOEFL และ TOEIC แก้ปัญหาได้ตรงจุด เน้นใช้ได้จริงในการเรียน การสอบ และการทำงาน และรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนสมัยใหม่ ที่ไม่มีเวลา ก็สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทุกวัย

การใช้งาน English Discoveries สำหรับนักศึกษา

การใช้งาน English Discoveries สำหรับบุคลากร