เปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานพื้นที่ OneDrive สำหรับนักศึกษา เป็นคนละ 100 GB

ตามที่บริษัท Microsoft ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน OneDrive สำหรับผู้ใช้งานภาคการศึกษา Microsoft 365 Education (Office 365 A1) โดยจะมีการปรับลดขนาดพื้นที่ใช้งานลง จากเดิมบัญชีละ 5 TB เป็นบัญชีละไม่เกิน 100 GB ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยมีผลกับบัญชีของนักศึกษาทุกคน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของนักศึกษา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งเตือนให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ใช้งานและโอนย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive บน Microsoft Office 365 ของมหาวิทยาลัย ให้เหลือพื้นที่ใช้งานไม่เกิน 100 GB โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าแรกของ OneDrive มุมซ้ายล่าง

สามารถอ่านรายละเอียด ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการได้ที่นี่ -> คลิก