ขอเชิญฟังดนตรีในห้องสมุด โดยนักดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ขอเชิญฟังดนตรีในห้องสมุด โดยนักดนตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ลาน Learning Space ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ