บริการโปรแกรม Copyleaks สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการโปรแกรม Copyleaks ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมแบบไม่จำกัดจำนวนหน้า กรุณาส่งข้อความมาที่เพจ ARIT OF SKRU โดยระบุ ชื่อ-สกุล, อีเมล, คณะ

เข้าใช้งานได้ที่ -> https://copyleaks.com/
คู่มือการใช้งาน -> https://l.uni.net.th/j95ow8cgt7