การตรวจสอบการผ่านเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบเบื้องต้น ว่าตนเองดำเนินการตามประกาศของศูนย์ภาษาครบถ้วนและผ่านเกณฑ์ฯ แล้วหรือไม่ ระหว่างรอศูนย์ภาษาดำเนินการปรับสถานะในระบบแสดงข้อมูลให้

หากนักศึกษาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ภายในวันศุกร์สัปดาห์ถัดไปหลังจากที่นักศึกษาเข้าเรียนและสอบ ศูนย์ภาษาจะดำเนินการปรับสถานะในระบบแสดงข้อมูลให้