กิจกรรมแจกรางวัล แก่ผู้ใช้งาน OpenAthens ที่มีสถิติการใช้งานสูงสุดประจำเดือนเมษายน ของฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์จาก EBSCO

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมพิเศษสุดสำหรับช่วงเดือนเมษายนนี้ โดยบัญชีผู้ใช้งาน OpenAthens ที่มีสถิติการใช้งานสูงสุดประจำเดือนเมษายน ของฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์จาก EBSCO จะได้รับรางวัล กล่องสุ่ม Crybaby X Powerpuff Girls จำนวน 1 กล่อง