เป็นบริการที่บรรณารักษ์ช่วยหาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการที่มาค้นหาหนังสือในห้องสมุด ซึ่งบรรณารักษ์จะไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย และผู้ใช้บริการรอรับหนังสือได้ทันที

ใช้บริการ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved