คู่มือการใช้งานโปรแกรม CopyLeaks

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://copyleaks.com/

อาจารย์ท่านใดต้องการใช้งานโปรแกรม CopyLeaks แบบไม่จำกัดจำนวนหน้า สามารถติดต่อได้ทางเพจ ARIT OF SKRU โดย แจ้งชื่อ, คณะ, และอีเมลมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม CopyLeaks --> คลิกที่นี่