Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดภาษอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนานมากมาย และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง - ศูนย์ภาษาขอเลื่อนกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teachers ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2564 ไปจัดในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 - **รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมและบรรลุกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teacher ครั้งที่ 6 หัวข้อสนทนา Future Plan โดย อาจารย์ Robert Steven Judge วันที่ 16 กันยายน 2564** https://drive.google.com/.../1jXvxfnCIfegWggU5FuU.../view... **รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมและบรรลุกิจกรรม Speaking English Online with Foreign Teacher ครั้งที่ 7 หัวข้อสนทนา Holidays - Celebrations โดย อาจารย์ Gary Linton วันที่ 23 กันยายน 2564**


Total 5 Image : 1 Page