ประชุมกับบุคลากรงานวิทยบริการ (ห้องสมุด)

เมื่อวันที่ 7 ก.ค ที่ผ่านมา อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมกับบุคลากรงานวิทยบริการ (ห้องสมุด) เสริมกลยุทธ์ ปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับยุค New Normal


Total 8 Image : 1 Page