ประชุมสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564

ประชุมสมาชิกร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ Zoom ซึ่ง สำนักวิทยบริการฯ ได้อำนวยสถานที่ และบุคลากร ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


Total 23 Image : 2 Page