การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ eDocument สำหรับบุคลากร

เช้าวันนี้ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมการอบรมการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ eDocument สำหรับบุคลากร โดยมีอาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยากรจาก บริษัทวิชั่นเน็ต มาแนะนำในการเข้าใช้ระบบเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทันยุค ทันสมัยกับเทคโนโลยี และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกหนึ่งช่องทาง สามารถเข้าใช้งานผ่านได้หลายรูปแบบ


Total 22 Image : 2 Page