สำนักวิทยบริการฯ ส่งเพื่อนสมาชิกปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานสังกัดใหม่

สำนักวิทยบริการฯ เดินทางไปส่งเพื่อนสมาชิก ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสังกัดใหม่ โดยมี ผอ.เสรี ชะนะ และรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และเพื่อนสมาชิกห้องสมุด เดินทางมาส่งคือ คุณสุภัททิรา โทนแก้ว และคุณสุกัญญา พิจิตรบรรจง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคุณอุไรพรรณ มุสิกรัตน์ สังกัดวิทยาการจัดการ


Total 11 Image : 1 Page