ห้องสมุดเคลื่อนที่คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ ยืม-คืน หนังสือนอกสถานที่, บริการหนังสือHot Hit, บริการคลีนิกไอที, บริการคลีนิกห้องสมุด, บริการคลีนิกภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายมาแจก ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.-15.00 น.


Total 61 Image : 5 Page