สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา ดูงานระบบ MOOC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ยะลา โดยมี อาจารย์เสรี ชะนะ อาจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานระบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด ที่สามารถรองรับผู้เรียนได้แบบไม่จำกัดจำนวน และเป็นการพัฒนามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนนำร่องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมศึกษาการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อนำไปพัฒนางานและบริหารจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2561


Total 10 Image : 1 Page