ห้องสมุดเคลื่อนที่

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมให้บริการ ยืม-คืน หนังสือนอกสถานที่, บริการหนังสือHot Hit, บริการคลีนิกไอที, บริการคลีนิกห้องสมุด, บริการคลีนิกภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายมาแจก ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.-14.00 น.


Total 19 Image : 2 Page