รายการซ่อม        

คำค้น

ID แจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
รายการที่ซ่อม
ผู้รับผิดชอบการซ่อม
วิธีซ่อม
สถานะการซ่อม
258 2022-12-20 09:22:37 อนพัช คุโณดม หลอดไฟยาวหน้าห้องประชุม 2 ชั้น 4 ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
257 2022-12-16 11:46:55 อนพัช คุโณดม เบรกเกอร์ ไฟ ห้้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101-102 ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
256 2022-12-09 16:19:17 อนพัช คุโณดม แอร์ห้องclassroom 1 ชั้น 3 ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
255 2022-12-09 16:08:35 อนพัช คุโณดม แอร์ห้องรองผู้อำนวยการ (อ.อำนาจ) ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
254 2022-12-09 16:06:45 อนพัช คุโณดม แอร์ห้องปฏิบัติการคอมฯ 201 ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
253 2022-11-14 10:36:09 กอบศักดิ์ ณ นคร เครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบ อาคารวิทยบริการ (อาคารห้องสมุดเก่า) สายไฟเครื่องปรับอากาศชำรุด ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
252 2022-08-11 14:07:39 นางรัชณี จารุธรรม ลูกบิดประตู จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย สิ้นสุดกระบวนการซ่อม (สำเร็จ)
251 2022-08-04 10:14:58 นางรัชณี จารุธรรม ประตูทางเข้า-ออก ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ไม่มีผู้รับแจ้งซ่อม ยังไม่ได้ดำเนินการ
250 2022-07-18 10:34:15 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
249 2022-07-05 20:43:27 กอบศักดิ์ ณ นคร เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 ไม่เย็น จำนวน 3 เครื่อง จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
248 2022-07-04 14:52:42 นางรัชณี จารุธรรม เครื่องปรับอากาศชั้น 2 ห้องค้นคว้าอาจารย์ 2 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
247 2022-07-04 10:34:57 นางรัชณี จารุธรรม เครื่องปรับอากาศชั้น 2 ห้องค้นคว้าอาจารย์ 1 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
246 2022-06-28 09:54:46 อนพัช คุโณดม หลอดไฟยาวห้องโถงทาง ชั้น 2 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
245 2022-06-28 09:53:38 อนพัช คุโณดม หลอดไฟยาวห้อง server จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
244 2022-05-11 10:55:36 นางรัชณี จารุธรรม เครื่องปรับอากาศใช้รีโมทไม่ได้ จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย รับเรื่องแจ้งซ่อมแล้ว
243 2021-11-01 09:23:34 อนพัช คุโณดม ห้องแอร์เซิฟเวอร์ จำนวน 4 ตัว จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
242 2021-10-27 10:04:00 อนพัช คุโณดม หลอดไฟยาวทางเดินห้องโถงชั้น 2 หน้าห้อง อ.ไก่ จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
241 2021-10-27 10:02:34 อนพัช คุโณดม ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงชำรุด ชั้น 1 จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
240 2021-10-27 09:59:53 อนพัช คุโณดม ห้องน้ำชาย ชั้น 2 (ห้องสุดท้าย) จรุณ สังข์สวัสดิ์ แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านระบบ MIS แล้ว
239 2021-10-25 14:33:14 อนพัช คุโณดม แอร์ห้องรองผู้อำนวยการ(อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ์) กอบศักดิ์ ณ นคร แจ้งช่างในมหาวิทยาลัย รับเรื่องแจ้งซ่อมแล้ว

Total 220 Record : 11 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>