กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมภาพถ่ายในหัวข้อ Library in My Mind

ขยายเวลาร่วมสนุก กับกิจกรรมภาพถ่ายในหัวข้อ “Library in My Mind”

กติกาในการร่วมสนุก
1.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเท่านั้น
2.ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดความละเอียด และไม่มีการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
3.ผู้ส่งภาพประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดผ่านช่องทาง facebook.com ของสำนักวิทยบริการฯ www.facebook.com/arit.skru/
4.ถ่ายภาพเดี่ยวหรือกลุ่ม โดยมีฉากหลังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากบริเวณต่างๆ ได้แก่ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 6 ชั้น) และอาคาร 2 ชั้น
5. ให้พิมพ์อักษร บรรยายความประทับใจในภาพเกี่ยวกับสถานที่ในภาพถ่ายนั้นๆ พอสังเขป ลงในข้อความก่อนโพสต์
6.หากไม่มีคำบรรยายประกอบภาพถือว่าภาพไม่สมบูรณ์ จะไม่พิจารณา
7.ภาพ popularvote ตัดสินจากจำนวนการกด like ของภาพเท่านั้น
8.การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
9.ระยะเวลาในการส่งภาพ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.
10.ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทาง FB เวลา 16.00 น.
11.ผู้ที่ได้รับการตัดสินให้มารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 300 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 200 บาท
รางวัล Popula Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับ Power Bank