กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.45 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07.45 - 16.30 น. (จากเดิมเวลา 07.45-18.00 น.)