กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการสำรวจข้อมูลจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ