กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ E-Books จากสำนักพิมพ์ Cambridge

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ E-Books จากสำนักพิมพ์ Cambridge
ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
เข้าใช้งานได้ที่ http://www.cambridge.org/core