ข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้จากการจัดเก็บของ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและประเมินโครงการ ได้แก่
- บร.1 แบบเก็บข้อมูลบริบทชุมชนหมู่บ้าน จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน ประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
- บร.2 แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเข้มแข็งชุมชน
- บร.8 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ใช้บริการ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved