ให้บริการ ภาพยนตร์, เพลง, สารคดี, ดนตรี, กีฬา, สื่อประเภทต่างๆ เช่น NETFLIX, Youtube, Video on Demand เป็นต้น ให้บริการที่ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารห้องสมุด) *** หากต้องการรับชม NETFLIX กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

ใช้บริการ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved