เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง

Username และ Password: สามารถตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3wRd5RU

สามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/r44aK54idAs

หรือรับชม live ปฐมนิเทศย้อนหลังได้ที่: https://youtu.be/Pq9eNQfWvZU

ใช้บริการ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved