ให้บริการ OPAC Application สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ, จอง, ยืมต่อหนังสือ, ตรวจสอบค่าปรับ, เช็ควันกำหนดคืน ผ่านแอปพลิเคชั่นได้

ใช้บริการ    คู่มือ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved