สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอีเมลสำหรับนักศึกษา โดยอีเมลนักศึกษาจะเป็น รหัสนักศึกษา ตามด้วย @parichat.skru.ac.th ส่วนรหัสผ่านจะเป็น หมายเลขบัตรประชาชน นักศึกษาสามารถใช้งานอีเมล และบริการต่างๆ ของ Google ได้ฟรี เช่น Gmail, ไดรฟ์, เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Classroom, ฯลฯ ***นักศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive ได้คนละ 10 GB***

ใช้บริการ    คู่มือ    กลับหน้าที่แล้ว


© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved