สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ WIFI สัญญาณดี ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย กับ SKRU-WIFI และ SKRU-802.1X ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

ใช้บริการ    คู่มือ    กลับหน้าที่แล้ว


© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved