บริการโปรแกรม SPSS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ใช้บริการ    กลับหน้าที่แล้ว

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved