แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

(ทั้งหมด 3589 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
492029/01/2023ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานะศึกษามืออาชีพจิณณวัตร ปะโคทังสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
491929/01/2023ภาวะผู้นำดิจิทัลดาวรุวรรณ ถวิลการสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
491825/01/2023การใช้โปรแกรม MINITAB วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย (1 BK./1 CD-ROM)ยุทธ ไกยวรรณ์สมศักดิ์ แก้วพลอย519.50285 ย44ก พร้อมให้บริการ (ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว)
491725/01/2023การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองด้วย MINITAB (ANALYSIS AND DESIGN OF EXPERIMENTS WITH MINITAB)ยุทธ ไกยวรรณ์สมศักดิ์ แก้วพลอย อยู่ระหว่างพิจารณา
488906/01/2023Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคครูดิวฆรวัณณ์ สถล อยู่ระหว่างพิจารณา
488804/01/2023ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะฮิงาชิโนะ เคโงะสมศรี หวันชิตนาย อยู่ระหว่างพิจารณา
488725/12/2022กำเนิดทฤษฎีควอนตัม ฟิสิกส์เหนือสามัญสำนึกอาจวรงค์ จันทมาศเมสันต์ สังขมณี อยู่ระหว่างพิจารณา
488616/11/2022THE EMOTIONAL MAN มนุษย์อารมณ์ณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม128.33 ณ113ม 2563 พร้อมให้บริการ
488516/11/2022THE HAPPINESS MANUAL พฤติกรรมความสุขณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158 ณ113พ 2564 พร้อมให้บริการ
488416/11/2022HOW HAPPINESS WORKS AND WHY WE BEHAVE THE WAY WE DO ความสุขทำงานยังไง?ณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158 ณ113ค 2561 พร้อมให้บริการ
488316/11/2022A GUIDE TO BEHAVING BETTER ทุกพฤติกรรมมีความเสี่ยง โปรดอย่าลำเอียงก่อนตัดสินใจณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158 ณ113ท 2564 พร้อมให้บริการ
488216/11/2022THE WHYS OF LIFE ชีวิตต้องสงสัยณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม ไม่มีจำหน่าย
488119/10/2022Disneyland ทำอะไร ทำไมใครๆ ก็หลงรักซากุราอิ เอริโกะโสภิดา ขาวหนูนา158.7 อ57ด พร้อมให้บริการ
488019/10/2022โอโมเตนาชิ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศโสภิดา ขาวหนูนา658.812 ก914อ พร้อมให้บริการ
487919/10/2022พระพรหมในประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราชในเรื่องเล่าศรายุทธ เจียรมาศวัชรินทร์ สายน้ำใส959.3 ศ17พ พร้อมให้บริการ
487807/10/2022Sustainability in Tourism : Understanding Sustainable Solutions for the Tourism IndustryKannapa Pongponratสุพรรณี เขียวชอุ่ม338.4791 Ka-S 2022 พร้อมให้บริการ
487728/09/2022อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษบูลย์จีรา ชิรเวทย์ศุภรวินท์ ปรุงเสริม425 บ417อ พร้อมให้บริการ
487617/09/2022คณิตศาสตร์สำหรับครู หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.712 ม19ค พร้อมให้บริการ
487517/09/2022คณิตศาสตร์สำหรับครู หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.712 ม19ค พร้อมให้บริการ
487417/09/2022คณิตศาสตร์สำหรับครู หน่วยที่ 1-5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.712 ม19ค พร้อมให้บริการ
487317/09/2022สารัตถะและวิทยาวิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11-15มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.7 ม19ส 2564 พร้อมให้บริการ
487217/09/2022สารัตถะและวิทยาวิธีทางคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6-10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.7 ม19ส 2564 พร้อมให้บริการ
487117/09/2022การสอนกลุ่มทักษะ : 2 (คณิตศาสตร์) เล่ม2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ ไม่มีจำหน่าย
487017/09/2022การสอนกลุ่มทักษะ : 2 (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ ไม่มีจำหน่าย
486917/09/2022ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ = Foundations and methodologies in mathematicsมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิมลวรรณ มีบุญ510.7 ม19ส 2564 พร้อมให้บริการ
486815/09/2022เสรี ชะนะ อยู่ระหว่างพิจารณา
486715/09/2022บทสรุปPDPAกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฤษฏ์ อุทัยรัตน์เสรี ชะนะ342.0585 ก918บ 2565 พร้อมให้บริการ
486609/09/2022ชายชื่ออูเว (A Man Called Ove)Fredrik Backman (เฟรียดริค บัคมัน) ผู้แปล ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรีศรัญญา โรจนวงศ์ชัย อยู่ระหว่างพิจารณา
486509/09/2022แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก้าวย่างแห่งปัญญามนทิรา จูฑะพุทธิศรัญญา โรจนวงศ์ชัย294.3641 ศ115ม 2565 พร้อมให้บริการ
486409/09/2022ดวงใจเทวพรหม (นวนิยายชุด)ซ่อนกลิ่น, เก้าแต้ม, แพรณัฐ, ร่มแก้ว, ณาราศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ซ19ล 2565 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป