แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
549411/04/2024ประวัติย่อของความเหลื่อมลํ้า : A Brief History of EqualityThomas Pikettyเพียรผจง อินต๊ะรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา
549311/04/2024ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First CenturyThomas Pikettyเพียรผจง อินต๊ะรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา
549207/04/2024MARKETING 6.0ฟิลิป คอตเลอร์ฉวีวรรณ แก้วฤดี อยู่ระหว่างพิจารณา
549104/04/2024Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุมสันติธาร เสถียรไทยฉวีวรรณ แก้วฤดี อยู่ระหว่างพิจารณา
549004/04/2024หนังสือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร(โค้ชแบงค์)ฉวีวรรณ แก้วฤดี อยู่ระหว่างพิจารณา
548904/04/2024Urban Economics, Real Estate, Transportation and Public Policy Jeffrey P Cohenจตุรภัทร จันทร์ทิตย์ อยู่ระหว่างพิจารณา
548802/02/2024วันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรือยังทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ฆอซานะห์ อาแว อยู่ระหว่างพิจารณา
548702/02/2024รู้ไหม เธอเก่งมากๆเลย MAYKiDSฆอซานะห์ อาแว อยู่ระหว่างพิจารณา
548602/02/2024ปีศาจตัวนั้น คือฉันเอง A Guide to fight the Domons in my heart OpenDurianฆอซานะห์ อาแว อยู่ระหว่างพิจารณา
548525/01/2024แผนบริหารการสอนสุทธิปริยา อ่อนศรี อยู่ระหว่างพิจารณา
548424/01/2024สมองใหม่ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด โบฮ์มอภิชญา ยอดแก้ว154.24 พ16ส พร้อมให้บริการ
548323/01/2024testtestฉวีวรรณ แก้วฤดี ไม่พิจารณา
548217/01/2024คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยสันติ ภักดีธรรมรัตนาภรณ์ สิทธิศักดิ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
548112/01/2024จุดเริ่มต้นที่ไร้เส้นชัยของนักเดินทางไกลที่อยากเอาใจกลับมาเป็นของตัวเองTeayii , เตยยี่สมศรี หวันชิตนาย808.84 ป17จ พร้อมให้บริการ
548012/01/2024 Intercultural Communication in Asia: Education, Language and ValuesLIAN, A., SUSSEX, Rณัฏฐิกา บุญรัศมี อยู่ระหว่างพิจารณา
547911/01/2024Entrepreneurship, Innovation, and Technology: A Guide to Core Models and ToolsOswaldo Lorenzo, Peter Kawalek, and Leigh Wharton มรกต ดิษฐาอภิชัย อยู่ระหว่างพิจารณา
547811/01/2024Small Business Management and Entrepreneurahip 8th EditionDavid Stokes and Nick Wilson มรกต ดิษฐาอภิชัย อยู่ระหว่างพิจารณา
547709/01/2024จิตวิทยาแค่ 6 % ที่จะทำให้คุณหาเงินล้านได้จริงจากการไปเมืองนอกTony Rachakritรัชกฤช วิกยานนท์158.1 ร112จ พร้อมให้บริการ
547607/01/2024ประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากันอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์กัลย์วดี เรืองเดช อยู่ระหว่างพิจารณา
547507/01/2024เป็นจีนเพราะรู้สึกประวัติศษสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้างสิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์กัลย์วดี เรืองเดช305.8951 ส34ป พร้อมให้บริการ
547407/01/2024บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทยสามชาย ศรีสันต์กัลย์วดี เรืองเดช307.72 ส26บ พร้อมให้บริการ
547307/01/2024ด้วยรัฐและสัตย์จริงอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์กัลย์วดี เรืองเดช172 อ17ด พร้อมให้บริการ
547207/01/2024ลืมตาอ้าปาก จากชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์กัลย์วดี เรืองเดช305.55 อ17ล พร้อมให้บริการ
547107/01/2024เทวา มนตร คาถา เกจิ: ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยมปรีดี หงษ์สต้น บรรณาธิการกัลย์วดี เรืองเดช133.4 จ71ท พร้อมให้บริการ
547007/01/2024ผี พราหมณ์ พุทธในศาสนาไทยศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญกัลย์วดี เรืองเดช202.1 ว32ผ พร้อมให้บริการ
546907/01/2024ศาสนาผีใต้ชะเงื้อมเขาพระสุเมรุศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญกัลย์วดี เรืองเดช202.1 ศ37ศ พร้อมให้บริการ
546807/01/2024พุทธศาสนาและความเชื่อในสังคมไทยศรีศักร วัลลิโภดมกัลย์วดี เรืองเดช อยู่ระหว่างพิจารณา
546707/01/2024พิธีกรรมและปฏิบัติการในสังคมชาวนาภาคเหนือของประเทศไทยชิเกฮารุ ทานาเบกัลย์วดี เรืองเดช อยู่ระหว่างพิจารณา
546607/01/2024เจ้าที่และผีปู่ย่าพลวัตของความรู้ชาวบ้านอำนาจและตัวตนของคนท้องถิ่นอานันท์ กาญจนพันธุ์กัลย์วดี เรืองเดช อยู่ระหว่างพิจารณา
546520/12/2023การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูลรัชชพงษ์ ชัชวาลย์711.43 ภ27ก พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป