แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

(ทั้งหมด 3909 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
544020/09/2023กฎหมายพลังงาน (ENERGY LAW)ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภจิรัตน์ เขียวชอุ่ม อยู่ระหว่างพิจารณา
543926/07/202311กอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
543826/07/2023การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชรบุศรา ชะนะ อยู่ระหว่างพิจารณา
543714/06/2023The Routledge Handbook of Sign Language Translation and InterpretingChristopher Stone,Robert Adam,Ronice Muller de Qudros, Christian Rathmanโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช อยู่ระหว่างพิจารณา
543627/05/2023ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตรวสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
543527/05/2023มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sexกำพล จำปาพันธ์วสิน ทับวงษ์959.3023 ก216ม พร้อมให้บริการ
543427/05/2023Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษากำพล จำปาพันธ์ และโมโมทาโร่วสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
543327/05/2023เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้างสิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์วสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
543227/05/2023ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบ พัฒนาการ ความหมายเชษฐ์ ติงสัญชลีวสิน ทับวงษ์709.54 ช58ป พร้อมให้บริการ
543127/05/2023มุทรา ท่าทาง เครื่องทรง สิ่งของ รูปเคารพในศาสนาพุทธ เชน ฮินดู เชษฐ์ ติงสัญชลีวสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
543027/05/2023ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบ พัฒนาการ ความหมายเชษฐ์ ติงสัญชลีวสิน ทับวงษ์709.54 ช58ป พร้อมให้บริการ
542927/05/2023รู้เรื่องสถูปเจดีย์ ที่มา ความหมาย ศิลปกรรม เจดีย์ในประเทศไทยทุกยุค ทุกสมัยรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรืองวสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
542827/05/2023ประวัติศาสตร์โลกจากแผนที่สิบสองฉบับ A History of the World in 12 Mapsเจอร์รี บรอตตัน /ผู้แปล: ช้องนาง วิพุธานุพงษ์วสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
542727/05/2023ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยศักดิ์ชัย สายสิงห์วสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
542627/05/2023รูปแบบสันนิษฐาน สู่งานศฺลปะจาก 59 ซากโบราณสถานสันติ เล็กสุขุมวสิน ทับวงษ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
542527/05/2023ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) สันติ เล็กสุขุมวสิน ทับวงษ์709.593 ส115ป พร้อมให้บริการ
542426/05/2023ฟูโกต์ ความรู้ฉบับพกพาGary Guttingกัลย์วดี เรืองเดช921.4 ฟ411ฟ พร้อมให้บริการ
542325/05/2023Live in Peace ไม่เป็นบ้าไปกับโลกนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย อยู่ระหว่างพิจารณา
542225/05/2023ความลับของความสุข : Secrets of Happinessนิ้วกลมศรัญญา โรจนวงศ์ชัย อยู่ระหว่างพิจารณา
542101/05/2023Operation Researchกุลยุทธ บุญเซ่ง อยู่ระหว่างพิจารณา
542023/02/2023เศรษฐมิติประยุกต์เบื้องต้นด้วย STATAวรรณสินท์ สัตยานุวัตร์สุพิศ ศิริรัตน์330.015195 ว17ศ พร้อมให้บริการ
541923/02/2023ปูนาท้ารวยอภิชาติ ศรีสอาด, พัชรี สำโรงเย็นสุพิศ ศิริรัตน์639.6 พ112ป 2565 พร้อมให้บริการ
541823/02/2023พฤติกรรมผู้บริโภค : Consumer Behavior รหัสวิชา 30202-2002อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาลสุพิศ ศิริรัตน์658.8342 อ15พ พร้อมให้บริการ
541723/02/2023อักษรและอักขรวิธีไทยณฐ อังศุวิริยะสุพิศ ศิริรัตน์495.911 ณ13อ พร้อมให้บริการ
541623/02/2023การเขียนโปรแกรมภาษา C ขั้นพื้นฐานบัญชา ปะสีละเตสังสุพิศ ศิริรัตน์005.133 บ113ก พร้อมให้บริการ
541523/02/2023ซึมเศร้าใครว่าไม่อันตราย รีบรักษา อย่าเพิกเฉยUlrich Schweiger (อัลริช ชไวเกอร์), Valerija Sipos (วาเลเรีย ซิโปส)สุพิศ ศิริรัตน์616.8527 ช17ซ พร้อมให้บริการ
541423/02/2023เธอหรือฉัน ใครกันที่ ToxicTim Cantopher (ทิม แคนโตเฟอร์, ดร.), Dr.สุพิศ ศิริรัตน์158.2 ค75ธ พร้อมให้บริการ
541323/02/2023การให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติรศ.ดร. นันทา สู้รักษาสุพิศ ศิริรัตน์158.3 น115ก 2565 พร้อมให้บริการ
541223/02/2023Designing Machine Learning SystemsChip Huyenสุพิศ ศิริรัตน์006.31 ฮ17ด พร้อมให้บริการ
541123/02/2023"กระท่อม" ขุมทรัพย์พันล้านที่ถูกปิดบังนพ. เทวัญ ธานีรัตน์สุพิศ ศิริรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป